fbpx

Коли для юридичної (або фізичної) особи відкривається провадження про банкрутство, суд призначає для участі в процесі арбітражного керуючого. Це цілком незалежна фігура. Його мета — захист інтересів боржника та кредиторів, захист від фіктивних боргів, а також забезпечення цілісності майнових активів боржника.

В останні роки законодавство України у сфері відновлення платоспроможності зазнало безліч істотних змін. До чого ж привели спроби законодавця привести правове регулювання інституту банкрутства у відповідність із поточними міжнародними стандартами? Які сьогодні реалії щодо репутації професії арбітражних керуючих в Україні? Що є та до чого прагнути?

Хто такий арбітражний керуючий?

Арбітражний керуючий — ключова фігура в процедурі банкрутства. Він є розпорядником майна в процедурах банкрутства, тому саме від його професіоналізму й порядності залежить доля підприємства-боржника (або фізособи-банкрута) та ймовірність задоволення вимог кредиторів.

Головне: арбітражний керуючий — це самозайнята особа, і відповідно її доходи від провадження діяльності прямо залежать від власної ініціативи. Скажемо правду, якщо ви «людина з вулиці» і вирішили покласти на себе функції арбітражного керуючого, то попервах буде досить важко у фінансовому плані без підтримки з інших джерел. Тільки набувши певного значного досвіду в арбітражному управлінні, можна претендувати на більш-менш значні блага.

Виникає класичне запитання: «Де мені набути цього досвіду без зв’язків?». Можна виконувати безплатну роботу, співпрацюючи, наприклад, з органами податкової служби, або досить скромно оплачувану з метою здобуття певного рівня професіоналізму. Звичайно, бажано мати паралельно можливість отримання доходів від інших видів діяльності.

Послуги розпорядника майна в процедурах банкрутства

Розпорядник майна — це фізична особа, на яку у встановленому законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю над управлінням і розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство.

Якщо говорити більш зрозумілою мовою, то розпорядник майна — це призначена господарським судом особа (обов’язково ліцензований арбітражний керуючий), яка є не заінтересованою у відносинах боржника та його кредиторів, на яку покладено обов’язок із нагляду за діяльністю боржника, контролю його дій та вивчення його фінансово-господарського стану (установлення складу активів і зобов’язань, можливостей щодо відновлення платоспроможності).

Розпорядник майна призначається Господарським судом у процедурі розпорядження майном боржника зазвичай за клопотанням ініціюючого кредитора строком на шість місяців. Керівник боржника при цьому не втрачає своїх повноважень, а продовжує здійснювати управління оперативно-господарською діяльністю боржника під наглядом розпорядника майна.

Основні послуги арбітражного керуючого:

·    аналіз фінансового стану;

·    консультації з питань банкрутства;

·      управління санацією;

·      ліквідація боржника, який ліквідується власником;

·      ліквідація відсутнього боржника;

·       реструктуризація підприємства;

·       розроблення плану санації;

·       представництво кредиторів у комітеті кредиторів боржника;

·       банкрутство фізичних осіб (банківські кредити);

·       ліквідація підприємства в загальному порядку;

·       викуп боргових зобов’язань.

До чого повинен бути готовий арбітражний керуючий Україна у своїй діяльності

«Щоразу, починаючи якусь справу, ти завжди перебуваєш у приємному очікуванні того, що все буде “гладко”. Однак, як показує практика, такого не буває. У кожній професії, не тільки в професії арбітражного керуючого, є як свої плюси, так і свої мінуси», — коментує голова ГО «Системні рішення» Євгеній Лахненко.

«Арбітражний керуючий — фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку у справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор.

Приступаючи до виконання повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора) виникає думка, що ти приступаєш до роботи на керівну посаду, де тебе будуть поважати. Але це лише очікування.

Виконуючи повноваження арбітражного керуючого, ти фактично отримуєш нервовий зрив, наклепи, людський опір і безліч інших «приємних» слів та емоцій у свою адресу. Щоразу, приступаючи до виконання своїх повноважень на новопризначеному підприємстві, я бачу безліч людських очей, які дивляться на мене, як на варвара, метою якого є розкрасти підприємство, через якого частина людей залишилася без роботи, а інша — без заробітної плати. Ось це реальність.

Не потрібно також забувати, що на сьогодні, через відсутність належної оплати послуг, професія арбітражного керуючого є жорстко конкуруючою та дуже нестабільною, а тому вирішення питання про встановлення належного рівня оплати послуг арбітражного керуючого однозначно додасть цій професії більшої престижності.

Крім цього, не менш важливим є питання ставок податку на доходи арбітражного керуючого, оскільки в період розрахунку з податковою службою престижність професії арбітражного керуючого явно знижується.

Чи вигідно бути арбітражним керуючим та чи варто розпочинати таку діяльність?

Давайте я назву три причини, які є головними при прийнятті такого рішення:

·  відсутність належної оплати послуг арбітражного керуючого;

·   податок, який нараховуються на його дохід;

·    велика відповідальність.

Слід завжди пам’ятати, що арбітражний керуючий — це насамперед висококваліфікований фахівець у сфері фінансового оздоровлення та банкрутства підприємців-боржників, який повинен працювати виключно на досягнення максимально можливого результату, а не на отримання власного прибутку та власних інтересів.

На мою думку, категорично стверджувати, що комусь не підходить якась професія, неможливо. Усе залежить від самої людини, від її ставлення до роботи та прагнення досягти бажаних результатів і цілей. Однак не потрібно забувати, що одного тільки бажання досягти чогось — замало, також необхідно мати бажання працювати. Працювати наполегливо. Працювати в режимі «online» — 24/7».